Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Apie mus

Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai – reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.
Dėka glaudaus bendradarbiavimo su užsienio partneriais, pasinaudodami jų sukaupta patirtimi, įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią genetinę medžiagą.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (įmonės kodas 188675190, https://zum.lrv.lt) atstovauja valstybę ir jai priklauso 4116005 AB „Lietuvos veislininkystė“ akcijos (98,95% visų akcijų). Akcijos nominali vertė 0,29 Eur, įstatinio kapitalo vertė – 1206302.56 Eur (4159664 akcijos x 0.29 Eur).

  1. Prekyba bulių - reproduktorių sperma
  2. Prekyba kuilių - reproduktorių sperma
  3. Prekyba gyvulių sėklinimo inventoriumi ir priemonėmis
  4. Žemės ūkio gyvulių sėklinimas
  5. Konsultavimas ir tarpininkavimas

Partneriai ir kolegos