Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Genominė selekcija

Tradiciniais metodais veisliniai buliai pirmiausia atrenkami pagal kilmę, t. y. pagal tėvų veislinę vertę.

Toks atrinkimas nėra pakankamai tikslus, todėl veisliniai buliai dar vertinami pagal palikuonių produktyvumą ir kitas naudingas savybes – selekcionuojamus požymius. Tačiau pieninėje galvijininkystėje tai užtrunka 5-6 metus nuo veislinio buliaus gimimo.
Patikimam jauno buliaus veislinės vertės nustatymui reikia apsėklinti apie 1000 karvių ir telyčių, sulaukti kol jos apsiveršiuos, kol jų dukterys užaugs, bus apsėklintos ir apsiveršiavusios duos produkciją, bus įvertintos pagal eksterjerą, somatinių ląstelių kiekį piene, vaisos ir kitas savybes. Tai pakankamai tikslus, bet ilgas ir brangus bulių veislinės vertės nustatymo metodas. Todėl pirmiausia Olandijojoje, o paskui ir kitose šalyse buvo sukurta ir įdiegta galvijų genominės selekcija.
Genomini selekcija yra paremta nustatymu, kokius ūkiškai naudingų savybių genus gyvūnas yra paveldėjęs. Visas gyvūno genomas yra ištiriamas iš kraujo arba bulių spermos 1-3 dozių, arba plaukų šaknelių pavyzdžio, pasitelkiant apie 50000 markerių atskiriems genams atpažinti.
Pirmiausia buvo ištirta, koks yra kiekvieno įvertintų per palikuonis kelių tūkstančių bulių bei karvių produktyvumo ir kitų požymių ryšys su jiems įtakos turinčiais genais. Skaičiavimais pirmiausiai nustatoma tiesioginė genominė vertė pagal atskirus požymius ir, siekiant didesnio patikimumo, dar perskaičiuojama prijungiant tėvų genomines veislines vertes.
Kiekvieno buliaus genominio įvertinimo patikimumas priklauso nuo jo giminingumo su populiacijos baze iš kurios yra skaičiuojamos koreliacijos tarp atskirų požymių ir juos įtakojančių genų. Dėka genominės selekcijos galima nustatyti jau 1 mėn. amžiaus buliuko ir telyčaitės veislinę vertę pagal visus selekcionuojamus požymius. Taip atliekamas pirminis buliukų atsirinkimas veislei leidžia 2-3 kartus sumažinti jaunų buliukų skaičių ir anksti atrinkti būsimas potencialias buliukų motinas. Jau 1 metų amžiaus, t.y. 5 kartus greičiau buliai gali būti naudojami beveik kaip per palikuonis įvertinti buliai, nes jų atskirų požymių įvertinimo patikimumas siekia 55-80%. Po genominio įvertinimo pagal veršiavimosi lengvumą geriau išvengiama sunkių apsiveršiavimų, kai jaunais buliais sėklinamos ir telyčios.
Genominis įvertinimas leis sumažinti giminingumo laipsnį populiacijoje, nes bus vykdoma veislinių bulių atranka netik pagal tėvus, o ir pagal iš kitų protėvių paveldėtus pageidaujamus genus. Taip į sekančias kartas bus perkeliama daugiau genetinės įvairovės.