Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

„AB „Lietuvos veislininkystė“ skelbia viešą nekilnojamojo turto objektų pardavimo aukcioną, kuris įvyks 2020 m. sausio 10 d. 10 val. adresu: Tilžės 335, Sutkūnų k., Šiaulių rajono savivaldybė

„AB „Lietuvos veislininkystė“ skelbia viešą nekilnojamojo turto objektų pardavimo aukcioną, kuris įvyks 2020 m. sausio 10 d. 10 val. adresu: Tilžės 335, Sutkūnų k., Šiaulių rajono savivaldybė. Aukciono dalyvių registracijos pradžia 2019 m. gruodžio 10 d. 9 val., registracijos pabaiga 2020 m. sausio 9 d. 16 val.
Informacija teikiama tel. 841-507100. Atsakingas asmuo – gamybos skyriaus viršininkas Stanislovas Bavaras, tel. 8686-50095.
1. 2/16 dalys garažo, unikalus numeris 9196-8025-2171, statybos metai – 1997 m. Aukcione iš viso bus pardavinėjama 2/16 garažo dalių, atskiromis dalimis po 1/16 dalį. Vienos garažo 1/16 dalies bendras plotas – 19,32 m2 ir 19,26 m2, pradinė vieno garažo pardavimo aukcione kaina – 925 Eur.
2. Vandens bokštas su arteziniu gręžiniu, unikalus numeris 9196-8025-2217, statybos metai -1995 m.
Vandens valymo įrenginiai, unikalus numeris 9196-8025-2240, statybos metai – 1979 m., siurblinės plotas – 47,02 m2, fekalinės kanalizacijos trąsa – 915,03 m.
Vandens bokštas su arteziniu gręžiniu, unikalus numeris 9196-8025-2217 ir vandens valymo įrenginiai, unikalus numeris 9196-8025-2240 bus parduodami kaip vienas objektas, kurio pradinė pardavimo aukcione kaina – 20700 Eur. Šio objekto įgijėjas valstybinės žemės sklypo dalimi, kurią užima įgyjamas objektas, galės naudotis nustačius servitutą notaro tvirtinamu sandoriu.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Tilžės 335, Sutkūnų k., Šiaulių r. savivaldybė,
darbo dienomis nuo nuo 9 iki 15 val., iš anksto susitarus.
Kiekvienas galimas pirkėjas, norintis dalyvauti viešajame aukcione, turi pervesti į AB „Lietuvos veislininkystė“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010044200928921, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100, arba sumokėti grynais pinigais įmonės kasoje dalyvio registracijos mokestį 10 Eurų ir pradinį įnašą 10 % parduodamo objekto vertės. Minimalus kainos kėlimo intervalas 100 Eur. Turtas bus parduodamas tiesioginio aukciono būdu. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 10 darbo dienų po aukciono pabaigos banko pavedimu arba grynais pinigais įmonės kasoje.
Nepardavus turto arba neįvykus pirmam aukcionui, antras aukcionas įvyks 2020 m. sausio 21 d. 10 val. (aukciono dalyvių registracijos pradžia 2020 m. sausio 11 d. 9 val., registracijos pabaiga 2020 m. sausio 20 d. 16 val.) ir trečias aukcionas įvyks 2020 m. vasario 4 d. 10 val. (aukciono dalyvių registracijos pradžia 2020 m. sausio 22 d. 9 val., registracijos pabaiga 2020 m. vasario 3 d. 16 val.)
Informacija apie parduodamus objektus, jų pradinę kainą bei aukciono sąlygas taip pat skelbiama AB „Lietuvos veislininkystė“ interneto svetainėje www.veislita.lt.“