Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

AB „Lietuvos veislininkystė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Informuojame, kad 2019-01-08, 11.00 val. adresu Gedimino pr. 19, LT01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, įvyks AB „Lietuvos veislininkystė“ (kodas 302705528, buveinės adresas Tilžės g. 335, LT76116 Sutkūnų k., Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – bendrovės valdyba. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos narių rinkimo.
2. Kiti klausimai.
Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas bendrovės buveinėje arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba