Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Dėl AB “Lietuvos veislininkystė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Informuojame, kad 2019-04-25, 12.00 val. adresu Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika, įvyks AB „Lietuvos veislininkystė“ (kodas 302705528, buveinės adresas Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – bendrovės valdyba. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ 2018 m. metinio pranešimo.
2. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.
3. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ įstatų pakeitimo tvirtinimo.
6. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos nario atšaukimo.
7. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ nepriklausomo valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.
8. Kiti klausimai.
Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas bendrovės buveinėje arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba