Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio mėn. 23 d. 11.00 val. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje, 361 kabinete, adresu Gedimino pr. 19, LT01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, įvyks AB „Lietuvos veislininkystė“ (kodas 302705528, buveinės adresas Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – bendrovės valdyba. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo audito įmonės parinkimui ir sutarties su audito įmone sudarymui.
2. Kiti klausimai.
Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas bendrovės buveinėje arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba