Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Dividendai

2017 m. balandžio 27 dieną įvykusiame AB“Lietuvos veislininkystė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta akcininkams paskirti 0,0146 Eur dividendų (neatskaičius mokesčių) už vieną AB“Lietuvos veislininkystė“ 0,29 Eur nominalios vertės akciją.
Dividendus gaus tie akcininkai, kurie turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo AB“Lietuvos veislininkystė“ akcininkai.
Dividendai akcininkams bus mokami nuo 2017 m. gegužės 01 d. AB „Lietuvos veislininkystė“ Marijampolės skyriaus kasoje, adresu Trakėnų g. 14, Trakiškių k. , Marijampolės sav., Lietuvos Respublika arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB“Lietuvos veislininkystė“ adresu Tilžės 335, Sutkūnų kaimas, LT76116 Šiaulių rajonas) arba elektroniniu paštu info@veislita.lt
Dividendų apmokestinimo tvarka:
LR fiziniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Papildoma informacija
Tel. 841 507100;
Tel. 8343 94111

Direktorius Gediminas Valiulis