Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Dividendai 2019 m.

2019 m. balandžio 25 dieną įvykusiame AB „Lietuvos veislininkystė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta iš 2018 m. pelno akcininkams paskirti 0,019687 Eur dividendų (neatskaičius mokesčių) už vieną AB „Lietuvos veislininkystė“ 0,29 Eur nominaliosios vertės akciją.
Dividendus gaus tie akcininkai, kurie turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo AB „Lietuvos veislininkystė‘ akcininkai.
Dividendai akcininkams bus mokami nuo 2019 m. gegužės 13 d. AB „Lietuvos veislininkystė“ Marijampolės skyriaus kasoje, adresu Trakėnų g. 14, Trakiškių k., Marijampolės sav., Lietuvos Respublika arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Lietuvos veislininkystė“ adresu Tilžės g. 335, Sutkūnų kaimas, LT76116 Šiaulių rajonas arba elektroniniu paštu info@veislita.lt).
Dividendų apmokestinimo tvarka:
LR fiziniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
Papildoma informacija:
Tel. 841 507100, 8343 94111
Direktorius Gediminas Valiulis